مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه گفت: مانور اطفاء حریق جامدات و مایعات قابل اشتعال در بندر لنگه به منظور ارتقاء سطح آمادگی و افزایش توانایی تیم های عملیاتی در هنگام مواجهه با حوادث احتمالی برگزار شد.

به گزارش لنگه نیوز، قاسم عسکری نسب درباره مانور اطفاء حریق جامدات و مایعات قابل اشتعال اظهار داشت: این مانور عملیاتی در راستای ارتقاء دانش و توان عملیاتی نیروهای آتش نشانی در مقابله با حریق و حوادث احتمالی و انجام واکنش های سریع و مناسب و هماهنگی واحدهای عملیاتی آتش نشانی، واحد ایمنی و بهداشت، گارد جهت کاهش خسارت و جلوگیری از توسعه حریق و سرایت آن به دیگر نقاط در محوطه بندر، برگزار شد.

وی شناسایی هر چه بیشتر وظایف پرسنل در شرایط بحران را از جمله نکات مهم برشمرد و افزود: آگاهی هر یک از کارکنان بندر از وظایف فردی در زمان وقوع بحران یک امر مهم برای حصول بهترین نتیجه است که با برگزاری مانورهای عملیاتی محقق می شود