با تاسی ازآموزه های دین مبین اسلام وپیروی از الگو وسیرت مولای متقیان حضرت امام علی (ع) و همزمان با ایام پر فیض ماه رمضان و هفته اکرام و اطعام نیازمندان روز گذشته زرهی معاون برنامه ریزی و امورعمرانی فرماندار ، عسکری نسب مدیر بنادر و دریانوردی ، شیبانی مدیر کل گمرک ، امینی رئیس […]

با تاسی ازآموزه های دین مبین اسلام وپیروی از الگو وسیرت مولای متقیان حضرت امام علی (ع) و همزمان با ایام پر فیض ماه رمضان و هفته اکرام و اطعام نیازمندان روز گذشته زرهی معاون برنامه ریزی و امورعمرانی فرماندار ، عسکری نسب مدیر بنادر و دریانوردی ، شیبانی مدیر کل گمرک ، امینی رئیس شعب بانک ملی ، عاقل مدیر شبکه بهداشت و درمان موسوی معاون کمیته امداد و مراد زاده معاون شهردار بندرلنگه ازتعدادی ازخانوارهای تحت پوشش بازدید و ضمن بررسی مسایل ومشکلات آنان هماهنگی جهت برطرف کردن بخشی ازنیازهای درمانی ، معیشتی باهمکاری ادارات بعمل آمدو هدایایی به رسم یاد بود تقدیم گردید.