ناصر شریفی نماینده مردم غرب هرمزگان در آیین تودیع و معارفه رئیس منطقه آزاد کیش با انتقاد از تودیع انصاری لاری در یکسالگی مدیریتش گفت: وقتی برای یکسال مدیری را بدون برنامه ریزی جابجا می کنیم حتی به چهره مدیران برتر کشور نیز خدشه وارد میکنیم.

به گزارش لنگه نیوز ، ناصر شریفی نماینده مردم غرب هرمزگان در آیین تودیع و معارفه رئیس منطقه آزاد کیش با انتقاد از تودیع انصاری لاری در یکسالگی مدیریتش گفت: وقتی برای یکسال مدیری را بدون برنامه ریزی جابجا می کنیم حتی به چهره مدیران برتر کشور نیز خدشه وارد میکنیم. واقعا مشخص نیست چرا در کشور این اتفاق ها می افتد.

شریفی افزود : اگر ما نتوانیم در مناطق آزاد ثبات مدیریتی ایجاد کنیم راه به جایی نخواهیم برد .

وی خطاب به رئیس جدید منطقه آزاد کیش گفت : اگر دکتر مظفری برای یکسال یا دوسال می آیید پس نیایید ، حداقل در مناطق ازاد عمر مدیریت نباید کمتر از ۸ سال باشد.

شریفی با اشاره به وضعیت اسفبار مناطق آزاد و نبود ثبات مدیریت در کشور گفت : کشتی مناطق آزاد به گل نشسته است. وی افزود : از بی ثباتی در مدیریت کشور نگرانیم و از رئیس جمهور بابت این موضوع گله مندیم زیرا این عدم ثبات چالش بزرگی در مدیریت کشور است.

نماینده مردم غرب هرمزگان ضمن اشاره به این موضوع که  همه سرمایه گذاران بخش خصوصی در مناطق آزاد نگرانند و دلشان پر از دردر است خطاب به دکتر بانک گفت : بیایید پای حرف دل سرمایه گذاران بنشینیم و برای حل مشکلشان راهکار ارائه بدهیم.

انتها/