در این جلسه مصوب شد تا فراهم شدن زیرساخت های بندری ،گمرک و گذرنامه در بندرچارک ، خروجی ملوانان این منطقه از بندرلنگه ثبت و سوخت شناورهای آنها نیز به مانند بقیه شناورهای بندرلنگه به صورت 70 به 30 ( یعنی 70 درصد به قیمت داخلی و 30 درصد به قیمت فوب خلیج فارس) محاسبه گردد.

به گزارش لنگه نیوز ، ناصر شریفی در گفتگویی کوتاه با خبرنگار لنگه نیوز از تصویب محاسبه سوخت شناورهای بندرچارک به صورت ۷۰ به ۳۰ خبر داد.

وی در این خصوص گفت : جلسه ای صبح امروز که با برخی ملوانان شهرستان بندرلنگه ، مسئولین دستگاههای اجرایی ، مجمع امور صنفی و دستگاههای مرتبط در فرمانداری بندرلنگه تحت عنوان ساماندهی مبادلات مرزی این شهرستان برگزار شد.

نماینده غرب هرمزگان افزود : ملوانان بندرچارک که به دلیل نبود زیرساخت های بندری مانند گمرک و اداره گذرنامه  خروجی آنها در کیش ثبت و سوخت شناورهایشان به صورت آزاد (فوب خلیج فارس حدود ۸ هزارتومان) محاسبه می شد که عملا فعالیت ملوانان به صفر رسیده و خانه نشین شده بودند.

شریفی اضافه کرد: در این جلسه مصوب شد تا فراهم شدن زیرساخت های بندری ،گمرک و گذرنامه در بندرچارک ، خروجی ملوانان این منطقه از بندرلنگه ثبت و سوخت شناورهای آنها نیز به مانند بقیه شناورهای بندرلنگه به صورت ۷۰ به ۳۰ ( یعنی ۷۰ درصد به قیمت داخلی و ۳۰ درصد به قیمت فوب خلیج فارس) محاسبه گردد.

انتها/