به گزارش‌ لنگه نیوز ، سرپرست شهرداری‌ بندرلنگه در نشست خبری با خبرنگاران اهداف شهرداری را كمک به پيشبرد هر چه بيشتر اهداف كه به نفع شهر و شهروندان ، رفع نقائص و انعكاس مشکلات شهر برای جريان قرار گرفتن مردم دانست و افزود: خبرنگاران پل ارتباطی بین مسئولین و مردم هستند و می توانند […]

به گزارش‌ لنگه نیوز ، سرپرست شهرداری‌ بندرلنگه در نشست خبری با خبرنگاران اهداف شهرداری را كمک به پيشبرد هر چه بيشتر اهداف كه به نفع شهر و شهروندان ، رفع نقائص و انعكاس مشکلات شهر برای جريان قرار گرفتن مردم دانست و افزود: خبرنگاران پل ارتباطی بین مسئولین و مردم هستند و می توانند به راحتی نظرات مردم را به ما مسئولین منعکس کنند که برای رفع مشکلات شهر بسیار به کمک رسانه ها احتیاج داریم.

عبدل الاه لنگه ادامه داد: مهمترین وظایف شهرداری ها ، بررسی مسائل خدماتی شهر و رسیدگی به آنهاست که با توجه به توان مالی شهرداری ها خدمات میتواند خوب یا بد باشد.

وی در بخش دیگر از سخنان خود به خدمات شهری شهرداری بندرلنگه پرداخت و گفت : بعد از ورود بنده به عنوان سرپرست شهرداری قرارداد شرکت خدماتی با شهرداری رو به اتمام بود که مراحل انجام مناقصه انجام شده بود و شرکت دیگری در مناقصه شرکت کرده بود که با توجه به مبلغ دو برابری پیشنهادی آن در مناقصه و با توجه به مشکلات شهرداری مناقصه باطل شد.

لنگه در ادامه با اشاره به اینکه قصد مچ گیری از هیچکسی را ندارم افزود: شهرداری بندرلنگه دارای ٣٢٠ پرسنل است ، متاسفانه در دوره های پیشین نیروهای زیادی جذب شهرداری بندرلنگه شده اند که بسیاری از این نیروها مازاد هستند و شهرداری هر ماه در واریز حقوق و مزایا کارکنان مشکلات بسیاری داریم. وی افزود: مهمترین دغدغه بنده حقوق کارگران شهرداری بوده است و اهمیت اول ما بوده است. و در این مدت توانستیم بخشی از حقوق و پاداش عقب افتاده کارگران را پرداخت کنیم.

سرپرست شهرداری بندرلنگه در ادامه با اشاره به بدی های شهرداری گفت: با این حجم بدهی قطعا شهرداری بندرلنگه در سال ۹۹ به بن بست مالی خواهد رسید.

لنگه به ناراضایتی مردم در کاهش پروژه های عمرانی شهرداری اشاره کرد و گفت : دلیل اصلی کاهش پروژه ها بحران مالی شدید شهرداری است. وی افزود: درب شهرداری به روی همه باز است و ما از تمامی پیشنهادها و انتقادها استقبال می کنیم زیرا این پیشنهادها و انتقادها می تواند راهگشای ما باشد.

سرپرست شهرداری بندرلنگه در پایان از تمامی مدیران استانداری ، فرمانداری بندرلنگه و مجموعه مدیریتی شهرستان تشکر کرد. وی همچنین از خیرینی که از پاکبانان و نیروهای فضای سبز حمایت می‌کنند و باعث خوشحالی و خرسندی آنها می شوند تشکر و قدردانی کرد.