کاپیتان خداداد پلاشی معاون عملیات دریایی و بندری بنادر غرب هرمزگان در گفتگو با لنگه نیوز گفت: با توجه به شرایط جوی و مواج شدن دریا کلیه سفرهای تردد های دریایی برای شناورهای مسافری و لندینگ کرافت ها در بنادر چارک و آفتاب امروز شنبه ١۶ اذر تا بهبود شرایط جوی حاکم کنسل می باشد. […]

کاپیتان خداداد پلاشی معاون عملیات دریایی و بندری بنادر غرب هرمزگان در گفتگو با لنگه نیوز گفت: با توجه به شرایط جوی و مواج شدن دریا کلیه سفرهای تردد های دریایی برای شناورهای مسافری و لندینگ کرافت ها در بنادر چارک و آفتاب امروز شنبه ١۶ اذر تا بهبود شرایط جوی حاکم کنسل می باشد.

شناورهای مسافری؛ ساعت ٩ صبح در مقصد باشند.

لندینگ کرافت‌؛ ساعت ٩ صبح در مقصد باشند. شروع بکار مجدد از ساعت ١۶:٠٠ به بعد خواهد بود.

تردد شناورهای گردشگری؛ از ٨ صبح تا ساعت ١٩:٠٠ ممنوع بوده و پس از ساعت ١٩:٠٠ تا ساعت ٢۴:٠٠ تردد با احتیاط و نزدیک به ساحل انجام شود.

تردد و خروج هر گونه شناور تجاری از ساعت ٨ تا ٢١:٠٠ ممنوع می‌باشد.

کاپیتان پلاشی تصریح کرد: در صورت بهبود شرایط جوی حاکم بر منطقه و پایش مسیر، امکان بازگشایی مسیرهای مسافری از ساعت ۱۹ نیز وجود دارد و در صورت تغییر در شرایط جوی اطلاع ‌رسانی خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: در صورت بروز سانحه و یا درخواست کمک سریعا با سامانه ۱۵۵۰ جستجو و نجات دریایی تماس حاصل کنند.