مدیر کل شیلات هرمزگان در بازدید از ظرفیت های شیلاتی خمیر و بندر لنگه،از بندرلنگه به عنوان قطب و الگوی پرورش ماهی در دریای کشور است یاد کرد.

به گزارش لنگه نیوز، محسن یکتاپور با اشاره به اینکه شهرستان بندرلنگه از سایت های پرورش میگو ،بنادر صیادی و همچنین برخورادی از سایت های پرورش ماهی در دریا، مراکز تحقیقاتی ،صنایع و واحدهای فرآوری و دیگر فعالیت های شیلاتی  برخوردار است گفت: شکوفایی و پیشرفت و همچنین  در تمامی زمینه های شیلاتی به خوبی در غرب استان هرمزگان به ویژه شهرستان لنگه قابل مشاهده است.

وی در بازدید از پیشرفت و اقدامات انجام شده در سایت  پرورش میگو حسینه و همچنین بندر صیادی کنگ به عنوان یکی از قدیمی ترین بنادر صیادی استان گفت: خوشبختانه با حمایت های دولت و پیگیری های شیلات در این منطقه صید و صیادی  در کنار پروش آبزیان به نویت ترین شیوه ها به خوبی و به موازات هم رشد کرده اند.

یکتاپور افزود: برخورداری از صنعت پرورش میگو،صنعت پرورش ماهی،صید و صیادی،صنایع شیلاتی و دیگر فعالیت های شیلاتی در این شهرستان باعث شده ماهیت این شهرستان شکل شیلاتی به خود بگیرد.

در حاشیه این بازدید ها  مدیر کل شیلات هرمزگان با جمعی از صیادان،پرورش دهندگان و صاحبان صنایع شیلاتی خمیر و بندرلنگه دیدار و به بررسی مسائل و نظرات آنها در راستای ارتقای شیلاتی منطقه پرداختند و همچنین از رفیت های شیلاتی خمیر و اسکله صیادی قدیم این شهر، بندرصیادی کنگ، روژه پرورش ماهی در دریایی نیکسا، پروژه پرورش ماهی در ردیای منابع دریایی کیش و بندر صیادی چیرویه، ایستگاه نرم تنان خلیج فارس، بندربستانه، صنایع شیلاتی و سردخانه های بستانه و شناش و پرورش میگو سایه خوش بازدید کردند.