به گزارش لنگه نیوز،در این دیدار ابتدا دکتر محمود صباحی زاده ضمن تبریک هفته تربیت بدنی ، به معرفی ظرفیتها و توانمندیهای این دانشگاه در زمینه آموزشی و پژوهشی و خصوصا امور ورزشی پرداخت وی همچنین خواستار تعامل هر چه بیشتر میان دانشگاه آزاد اسلامی و اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرلنگه از طریق انعقاد […]

به گزارش لنگه نیوز،در این دیدار ابتدا دکتر محمود صباحی زاده ضمن تبریک هفته تربیت بدنی ، به معرفی ظرفیتها و توانمندیهای این دانشگاه در زمینه آموزشی و پژوهشی و خصوصا امور ورزشی پرداخت
وی همچنین خواستار تعامل هر چه بیشتر میان دانشگاه آزاد اسلامی و اداره ورزش و جوانان شهرستان بندرلنگه از طریق انعقاد تفاهم نامه  همکاری مشترک با برگزاری دوره های آموزش مربی گری،برگزاری مشترک مسابقات ورزشی در قالب ورزش همگانی و قهرمانی از سوی اساتید دانشگاه شد.

در این دیدار که با حضور اساتید رشته تربیت بدنی و مدیران مدارس دخترانه و پسرانه سما برگزار گردید،
دکتر دادگر مدیرگروه رشته ترببت بدنی دانشگاه نیز ضمن بیان بخشی از سوابق درخشان دانشجویان تربیت بدنی در کسب عناوین قهرمانی ورزشی ،از آمادگی دانشگاه جهت برگزاری دوره های تخصصی ورزش برای ورزشکاران و نیز سنجش استعدادیابی ورزشی و بررسی ساختار قامتی در مرکز سلامت و تندرستی دانشگاه سخن گفت.

در ادامه جعفر متقی رئیس اداره ورزش و جوانان ، با تاکید بر داشتن نگاه  تخصصی و آکادمیک به ورزش،از همکاری و هم افزایی هر چه بیشتر میان دانشگاه آزاد اسلامی و اداره ورزش خبر داد و خواستار برگزاری برخی از رشته های ورزش همگانی شهرستان در محیط دانشگاه شد و در پایان نیز از مرکز سلامت و تندرستی دانشگاه و مدرسه سما بازدید نمود.

دکتر صباحی زاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی بندرلنگه به مناسبت هفته تربیت بدنی با اهدا لوح تقدیر از زحمات اداره ورزش و جوانان تقدیر نمودند