رئيس مجمع نمايندگان استان هدف از بازدید اعضای فراکسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجلس شورای اسلامی را این گونه اظهار داشت : که به بهانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، به هیچ وجه نباید معيشت مرز نشينان و سواحل نشينان به خطر بيفتد.

به گزارش لنگه نیوز ، صبح امروز اعضای فراكسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مجلس شوراي اسلامي  و رئیس مجمعنمایندگان استان از بندر شهید رجایی بازدید کردند.   

ناصر شريفي رئيس مجمع نمايندگان استان هدف از بازدید اعضای فراکسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجلس شورایاسلامی را این گونه اظهار داشت : که به بهانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، به هیچ وجه نباید معيشت مرز نشينان و سواحلنشينان به خطر بيفتد.


نماینده
مردم هرمزگان ضمن اشاره به اين موضوع كه قاچاق رویه ايست كه اقتصاد و امنيت كشور را تهديد می كند ،افزود: مراد از قاچاق ، آن قاچاق سازمان يافته و هدفمندی است كه رونق توليد را با چالش مواجه می سازد و عزم همهدستگاه های متولي ونظارتي وقضائي برای برخورد با پديده شوم این نوع قاچاق جزم و جدی ست.

عضو كميسيون شوراها و امور داخلی كشور در ادامه اظهار داشت: با كمال تاسف شاهد برخورد قاطع با مردمانیهستیم كه برای امرار معاش و سير نمودن شكم زن و فرزند خود چند بسته مواد غذايی يا چند كيسه برنج و يا اقلامی ناچیزاز لوازم خانگی جهت مصارف شخصي خود از شهر به روستا جابجا می کنند كه اين برخورد ، معيشت مردم اين مناطق رابه زحمت و سختی انداخته است و باید تدابیری اندیشیده شود تا ارتزاق این مردمان مرز نشین به خطر انداخته نشود

رئیس مجمع نمایندگان استان در پایان با اشاره به بازديد ميدانی فراكسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از گمرك شهيدرجائي ، گفت: تلاش های موثری توسط گمرك ايران برای كاهش خلا های بروز قاچاق از جمله نصب دستگاه پيشرفته ايكسری انجام شده و اراده همه اين عزيزان اين است كه اين معضل به حداقل برسد.