به گزارش لنگه نیوز ،‌روز گذشته مهندس محمدرضا کدخدا زاده معاون شرکت توسعه و ساخت راههای کشور به دعوت نماینده غرب هرمزگان از پروژه های در دست ساخت وزارت راه و شهرسازی در این منطقه دیدار و پیرامون سرعت گرفتن بیشتر این پروژه ها تصمیماتی را اتخاذ کرد.

به گزارش لنگه نیوز ،‌روز گذشته مهندس محمدرضا کدخدا زاده معاون شرکت توسعه و ساخت راههای کشور به دعوت نماینده غرب هرمزگان از پروژه های در دست ساخت وزارت راه و شهرسازی در این منطقه دیدار و پیرامون سرعت گرفتن بیشتر این پروژه ها تصمیماتی را اتخاذ کرد.

کدخدا زاده در گفتگویی کوتاه با خبرنگار لنگه نیوز گفت :‌پیرامون پیگیریهای نماینده غرب هرمزگان از پروژه هایی که آماده آسفالت بوده است و الویت داشته است بازدید و مقرر شد با توجه به محدودیت قیر آنهایی که در الویت هستند را زودتر به بهره برداری برسانیم.

وی با اشاره به پروژه های بازدید شده گفت :‌خدا رو شکر علی رغم محدودیت های اعتباری پیمانکاران در پروژ ه ها فعال هستند و خوشبختانه با پیگیری های آقای شریفی از سمت سازمان برنامه و بودجه اعتباری به صورت اسنادی تامین شده است تا پیمانکاران را برای سرعت بیشتر کار تقویت کنیم و پروژه های یاد شده تا پایان سال به بهره برداری برسند.

وی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار لنگه نیوز در خصوص کمربندی بندرلنگه گفت : پروژه کمربندی بندرلنگه پروژه وسیعی است که کار و زمان زیادی می طلبد ولی سه کیلومتر ابتدایی این پروژه تا جاده بندرلنگه – بستک تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

انتها/