به گزارش لنگه نيوز ، ناصر شریفی در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار ما گفت: تغییراتی با رنگ و بوی سیاسی در معاونت سیاسی اجتماعی استانداری هرمزگان در برهه ای که فقط چند ماه تا برگزاری انتخابات مانده است را به هیچ وجه به صلاح استان نمی بینم. به گزارش بستک نیوز ، ناصر شریفی در […]

به گزارش لنگه نيوز ، ناصر شریفی در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار ما گفت: تغییراتی با رنگ و بوی سیاسی در معاونت سیاسی اجتماعی استانداری هرمزگان در برهه ای که فقط چند ماه تا برگزاری انتخابات مانده است را به هیچ وجه به صلاح استان نمی بینم.
به گزارش بستک نیوز ، ناصر شریفی در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار ما گفت: تغییراتی با رنگ و بوی سیاسی در معاونت سیاسی اجتماعی استانداری هرمزگان در برهه ای که فقط چند ماه تا برگزاری انتخابات مانده است را به هیچ وجه به صلاح استان نمی بینم.

نماینده مردم غرب هرمزگان با اشاره به این موضوع که دکتر میرزاد فقط چند ماه است که این پست را تحویل گرفته است افزود : وی در این مدت کوتاه عملکرد خوب و قابل قبولی از خود به جا گذاشته است حتی در زمان حضورشان به عنوان فرماندار در پارسیان نیز تلاشهای اثرگذاری در حوزه های مختلف عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین ایجاد همدلی و همگرایی بین آحاد مردم از خود بجا گذاشتند که رضایتمندی بسیار خوبی از ایشان در این شهرستان وجود داشت و زمانی که ایشان بعنوان معاون استاندار منصوب شدند مردم از رفتنشان بسیار ناراحت بودند بنابراین تغییر وی هیچگونه توجیهی ندارد

شریفی افزود: وقتی مسئولی با پیشینه عملکردی مثبت و حتی در همین چندماه که در استانداری نیز هستند هم عملکرد مثبتی داشته است و وفاق و همدلی را در بین همه گروهها و جریانها وتشکل های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان ایجاد کرده است باید برای تغییر آن توجیه قوی وجود داشته باشد.

▫شریفی ادامه داد : کاملا با تغییر میرزاد از معاونت سیاسی اجتماعی استانداری مخالفم و آن را به صلاح استان نمی بینم. به همراه مجمع نمایندگان هرمزگان این مسئله را از وزارت کشور پیگیری کرده ایم و امیدواریم مسئولان وزارت کشور نیز صلاح مردم و جامعه سیاسی استان را به اعمال نظرات شخصی و تحرکات برخی صاحب نفوذان ارجح تر بدانند و در این برهه حساس تغییری در ساختار سیاسی استان ایجاد نکنند!