به گزارش لنگه نیوز ، در اختتاميه دومين همايش ملي ميراث فرهنگي و توسعه پايدار ، نشان تعامل به عنوان نخستين نشان همكاري دستگاه هاي دولتي با سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري ، به مهندس ايوب زارعي شهردار بندر تاريخي كنگ اعطاء شد.

به گزارش لنگه نیوز ، در اختتاميه دومين همايش ملي ميراث فرهنگي و توسعه پايدار ، نشان تعامل به عنوان نخستين نشان همكاري دستگاه هاي دولتي با سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري ، به مهندس ايوب زارعي شهردار بندر تاريخي كنگ اعطاء شد. 

گفتنی است نخستين نشان تعامل به دليل فعاليت هاي همه جانبه شهرداري بندر كنگ در راستاي حفاظت و احياء مصاديق ميراث فرهنگي در اين بندر تاريخي به وی تعلق گرفته است.

لازم به ذکر است ، از جمله مهمترين فعاليت هاي ايشان ميتوان به حفاظت و احياء بافت تاريخي بندر كنگ از طريق تاسيس پايگاه بافت تاريخي بندر كنگ ، تبديل طرح تفضيلي به طرح ويژه براي حفاظت و احياء اين اثر ارزشمند، تاسيس پايگاه جهاني مهارت لنج سازي و دانش دريانوردي در خليج فارس به عنوان يكي از آثار ثبت شده كشور در فهرست آثار جهاني ناملموس يونسكو  و همچنين  پشتيباني از تاسيس مركز منطقه اي پاسداري و ترويج ميراث ناملموس جنوب شرق ايران اشاره كرد كه به عنوان يك نهاد مردمي با همكاري شهرداري ها و شوراهاي اسلامي شهرها و روستاهاي جنوب شرق كشور در استانهاي هرمزگان، كرمان، سيستان و بلوچستان، فارس و بوشهر، براي نخستين بار در كشور فعاليت خود را آغاز نموده است.

انتهای پیام/آ