به گزارش لنگه نیوز ، ایوب زارعی صبح امروز و در اولین روز بازگشایی مدارس در مراسم نواختن زنگ شروع مدارس همزمان با سراسر کشور در دبستان قدس و متوسطه اول دخترانه محدثه بندرکنگ حضور بهم رسانید.

به گزارش لنگه نیوز ، ایوب زارعی صبح امروز و در اولین روز بازگشایی مدارس در مراسم نواختن زنگ شروع مدارس همزمان با سراسر کشور در دبستان قدس و متوسطه اول دخترانه محدثه بندرکنگ حضور بهم رسانید. و در ادامه نیز از همه مدارس شهر بازدید و به دانش آموزان تبریک گفت.

زارعی در این بازدید ها از دانش آموزان خواست در کنار کار علمی کارهای پژوهشی را نیز در برنامه خود قرار دهند وی افزود : شهرداری بندرکنگ آمادگی دارد در خصوص پروژه های پژوهشی با موضوع پاسداری از میراث ناملموس و … کارهای مشترکی با مدارس داشته باشد.