به گزارش لنگه نيوز ، دکتر فریدون همتی در جلسه بررسی اجرای طرح پارک توسعه صنایع معدنی غیرفلزی هرمز در شرق شهرستان بندرلنگه، عنوان کرد: طرح های سرمایه گذاری بزرگ مانند سایت پرورش میگوی مهرگان که اشتغالزایی بیش از ۳۰ هزار نفر را در پی خواهد داشت، می تواند شهرستان بندرلنگه را به قطب پررورش […]

به گزارش لنگه نيوز ، دکتر فریدون همتی در جلسه بررسی اجرای طرح پارک توسعه صنایع معدنی غیرفلزی هرمز در شرق شهرستان بندرلنگه، عنوان کرد: طرح های سرمایه گذاری بزرگ مانند سایت پرورش میگوی مهرگان که اشتغالزایی بیش از ۳۰ هزار نفر را در پی خواهد داشت، می تواند شهرستان بندرلنگه را به قطب پررورش میگوی استان تبدیل کند.

وی با اشاره به درخواست سرمایه گذار برای اجرای طرح پارک توسعه صنایع معدنی غیرفلزی هرمز در کنار سایت پرورش میگوی مهرگان، افزود: سرمایه گذاران طرح توسعه صنایع معدنی غیرفلزی هرمز به منظور رعایت حقوق سرمایه گذاران سایت پرورش میگو باید تعهدات لازم را برای رعایت تمامی اصول استاندارد و محیط زیست بدهند.

همتی تاکید کرد: راه اندازی طرح های سرمایه گذاری مانند پارک توسعه صنایع غیرفلزی هرمز در استان به دلیل اشغالزایی بالا بسیار با اهمیت است اما چنانچه سرمایه گذار اصرار به احداث طرح خود در این منطقه دارد، باید بداند که با توجه به دریافت مجوز های مورد نیاز، سایت پرورش میگو پیش از آنها در اولویت قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: نباید هیچ طرح و پروژه ای فدای دیگری شود و البته اولویت با دریافت کننده مجوز اول است.

همتی با بیان اینکه این دو طرح همجوار یک مشاور مشترک دارند، افزود: با توجه به اینکه مشاور هر دو طرح یک شرکت است، انتظار می رود به صورت کامل استقرار صنایع در کنار سایت پرورش میگو را ارزیابی و مطالعه کند و چنانچه استقرار را بلامانع اعلام کرد اما در آینده شاهد بروز خسارت بودیم باید تعهد دهد که در پرداخت خسارت مجری طرح مشارکت کند.