دکتر عاقل مدیر شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه از اجرای تله گذاری جهت صید تخم این پشه در محوطه انبارهای اداره بنادر خبر داد و گفت: پشه آئدس جزو پشه های روز فعال بوده که سه بیماری خطرناک را منتقل میکند که این سه بیماری شامل: تب دنگی، زیکا و چیکونگونیا می باشد که عامل […]

دکتر عاقل مدیر شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه از اجرای تله گذاری جهت صید تخم این پشه در محوطه انبارهای اداره بنادر خبر داد و گفت: پشه آئدس جزو پشه های روز فعال بوده که سه بیماری خطرناک را منتقل میکند که این سه بیماری شامل: تب دنگی، زیکا و چیکونگونیا می باشد که عامل آنها ویروس است و در صورتی که شناسایی نشوند میتوانند کشنده نیز باشند.

مدیر شبکه بهداشت بندرلنگه افزود: تا کنون گزارشی مبنی بر وجود این پشه در سطح استان و شهرستان نشده و مورد بیماریهای ذکر شده نیز گزارش نگردیده است.

دکتر عنایت عاقل از آغاز آموزشهای گسترده در سطح شهرستان در خصوص این بیماریها و پشه ناقل آنها خبر داد و گفت: شبکه بهداشت آمادگی دارد تا در صورت لزوم این آموزشها را در تمام ادارات و سطح جامعه برگزار نماید.

کاپیتان عسكري نسب مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه در این نشست با مهم برشمردن این بیماریها و لزوم انجام آموزش گفت: اداره بنادر و دریانوردی این آمادگی را دارد تا در هر زمان جهت آموزش پرسنل عملیاتی و ملوانان اقدام نماید و از هرگونه فعالیت و یا اقدام در خصوص شناسایی و مبارزه با این ناقل استقبال خواهد کرد.

مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه تصریح کرد: در کمترین زمان ممکن آموزشها را با همکاری شبکه بهداشت به تمام پرسنل این اداره اعم از اداری و عملیاتی آغاز خواهیم کرد و تمام مکانهایی که ممکن است محل مناسبی برای تخم‌گذاری این پشه باشد تحت کنترل کارشناسان شبکه بهداشت و اداره بنادر خواهد بود.

لازم بذکر است که این پشه در کشورهای آسیای جنوب شرق، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس صید شده و موارد بیماریهای ذکر شده نیز در این کشورها به اثبات رسیده است.