جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان بندرلنگه به ریاست زرهی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرماندار و با حضور بخشداران ،شهرداران ،فرمانده پلیس راه ،راهور و مدیران دستگاههای اجرایی عضو درمحل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد.

به گزارش لنگه نیوز ، جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان بندرلنگه به ریاست زرهی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداروبا حضوربخشداران ،شهرداران ،فرمانده پلیس راه ،راهورومدیران دستگاههای اجرایی عضو درمحل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل گردید.

زرهی معاون فرمانداردراین نشست خطاب به اعضای جلسه برضرورت آمادگی کامل جهت خدمات رسانی به شهروندان وهموطنان عزیزکه درایام تعطیلات نوروزی قصدسفربه این شهرستان ویا گذرازمحورارتباطی به سایر نقاط استان دارندتاکید وخواستار ارتقای شاخص های ایمنی و بهبودترافیک ورفع نقاط حادثه خیز جهت سفرامن وخاطره انگیزگردید.

همچنین زرهی معاون فرمانداردرادامه نکات ومطالب زیررا موردتاکیدقراردادند.
✍️تسریع در راه اندازی معاینه فنی
✍️بازگشایی وزیرترافیک بردن قطعات اتوبان برگشت بندرلنگه به بندرعباس تا قبل از نوروز
✍️انجام روکش ،ترمیم و لگه گیری سطوح خیابانها ومعابرشهری وجاده های برون شهری
✍️رفع نقاط حادثه خیز
✍️پیش بینی پارکینگ خودرو
افزایش گشت پلیس درمحورهای مواصلاتی
✍️تکمیل ساماندهی سه راهی چارک
✍️نصب تابلوی راهنما شهرها درمسیرارتباطی
✍️خط کشی ونصب علائم درشهرها وجاده های اصلی
✍️پیش بینی افزایش ناوگان حمل ونقل دریایی دربنادر لنگه وچارک
✍️آمادگی فوریتهای پزشکی وامدادجاده ای

انتها.